Den 18 augusti

Flyktingströmmen över Egeiska havet inte bara fortsätter utan har även ökat. Enligt rapporter från Aegean Boat Report är flyktingströmmen den värsta sedan 2015.  
Flyktingströmmen till Europa är inget som nämns. Ingen nämner alla de barn som förnekas säkerhet, trygghet och en framtid.
Som situationen är  just  nu  och  som  jag  tidigare  påpekat så  går  EU  emot  FN:s barnkonvention.

I  FN:s  konvention  för  mänskliga  rättigheter  står det:
Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Jag  hoppas  att vårt  förnuft  och samvete även gäller dem som är annorlunda  fysiskt, psykiskt, religion, kultur, sexuell läggning  för tillsammans är  vi  en  helhet.

Jag är tacksam att jag återigen  får åka ner till Grekland och tack vare ert stöd  kan hjälpa  dem  som  behöver medmänsklighet och värme. Fortsätt gärna att stödja vår verksamhet.

Tack för all er hjälp

Den 30 juli

Biljetterna är köpta, rummet bokat och den 2 september åker jag åter igen ner till Aten. Staden som jag lärt mig älska men också staden och landet som är beviset för en mänsklig tragedi och ett politiskt kaos.
I det närmaste varje dag kommer det båtar till de grekiska öarna och alltför ofta är det människor som förlorar sina liv i havet.
Under juli månad har nästan 4400 flyktingar kommit till de grekiska öarna.
Cirka 20000 flyktingar befinner sig på öarna i Grekland. Hur många som finns på  fastlandet har jag ingen uppgift om.
Mer  än  8500 flyktingar stoppades av turkiska kustbevakningen  under  juli  månad,
(Källa:  Aegean  boatreport)

Vi kan inte forsätta att blunda för det faktum att flyktingproblemet kommer att fortsätta om vi inte ser hela problematiken. 
Inte bara religiösa, politiska och kulturella skillnader utan även klimatpåverkan gör att människor måste fly för att överleva.

"Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR väntas ökad torka och hetta respektive kraftigt ökad nederbörd, som i sin tur påverkar tillgången till odlings- och betesmarker, att leda till stora förflyttningar av befolkningar.1 Vidare förväntas antalet naturkatastrofer att öka som en följd av klimatförändringarna vilket skapar ett behov av flykt för stora befolkningsmängder.2 Därtill påverkas 600 miljoner människor bosatta i kustnära områden av den globala havsnivåhöjningen. Konflikter kring naturresurser riskerar även att öka vilket i sin tur leder till ytterligare flykt.3 Migrationen kommer därmed att vara den största konsekvensen av klimatförändringarna.4(källa: migrationsinfo.se)

Vi måste påverka vår framtid, säkra en god miljö för våra barn. Inse att vi alla oavsett, kultur, religion. politiska, fysiska eller psykiska olikheter har samma rättighet till vår värld.
Detta är inte bara en humanistisk fråga utan också en ekonomisk. 
Krig skadar människor  både fysiskt och psykiskt
Krig förstör och kontaminerar vår natur med gifter
Krig gör att människor flyr och vi blir fler och fler på ett mindre område
Krig gör att fler och fler begår brott för att överleva

Jag hoppas att du vill följa mig på min resa ner till Aten. 
Jag hoppas att du vill ställa upp för våra medmänniskor
Jag hoppas att du vill påverka så att vi kan göra vår värld något bättre, vackrare, mer kärleksfull. En värld för oss alla.

För att vi skall kunna fortsätta vårt arbete får du gärna swicha ett bidrag till We Act Sweden:
123 577 31 22
Tack för ditt stöd

Home3pointersIn Other News Campolis mormor talar sitt språk på Salvini  3pointmagazine 26 juli 2019 In Other News     Kram är det äldsta sättet att uttrycka människan. Oavsett vem det riktas till är det ett globalt språk som kan och förenar Campoli del Monte Taburnio i Italiens Benevento-provins med någon av de afrikanska staterna söder om Sahara. Detta visar oss ett foto publicerat på Campolis Facebook-grupp, "Sei di Campoli se ...". Fotografiet visar tre äldre kvinnor som håller i sina armar tre flyktingar från det närliggande mottagningscentret i området.

Den 5 juli 2019

För ett år sedan på Almedalsveckan stog jag och delade ut flyers inför mitt framförande om flyktingsituationen. När jag stod och delade ut mina flygblad så kom två unga män från NMR och slog mina informationsblad ur handen på mig samtidigt som de utryckte att de människor som flytt över havet borde skickas tillbaka och att även jag kunde ta samma väg. Medans de stog där så närmade sig ett par män från KRIS och de pojkarna från NMR drog snabbt iväg. Kändes som rädda små pojkar som inte vågade möta de som är starkare.

I år blockerar NMR ingången till utsällningen om förintelsen i Visby och påstår att fotografen som ställer ut är mytoman.

Den 4 juli demonstrerar USA:s president sina militäriska muskler. Muskler som kan förstöra många människors liv.

Den 4 juli meddelas det att ett flyktingläger i Libyen bombats och flera människor mist sina liv

Den här veckan arresterades den tyska kaptenen Carola Rackete i Italien för att hon försökt rädda människor på flykt. Hon riskerade 10 års fängelse för sin humanitära insats. Hon frisläpptes dock ett par dagar senare.

Samtidigt fortsätter flykten över Egeiska havet och fortfarande dör människor i havets djup. Samtidigt fråntas barn sin framtid. Samtidigt lever barn utan sina föräldrar på gatan utan någon som ger dem kärlek, trygghet och vägledning.

Samtidigt lever hemlösa människor utan möjlighet tills skydd, säkerhet och ett människovärde.

Jag blir både frustrerad, arg och ledsen att humanitär hjälp jämnställs med grov brottslighet samtidigt som rasismen och övergrepp får fortsätta. Att våra ledare i världen heller visar upp vapen och döljer sin rädsla och medmänsklig kyla bakom detta.

Men jag känner också att vi måste kunna göra mer för att hjälpa våra medmänniskor och påverka våra ledare.

Vad kan vi göra?

Jag är också tacksam över att det finns ännu fler människor som vill varandra gott och som vill kämpa för mänskliga rättigheter. Tillsammans tror och hoppas jag vi en dag skall kunna se början till en humanitärare värld, Jag hoppas att vi skall kunna kämpa tillsammans och ge dem som fråntagits allt.

Att hjälpa är att få kärlek tillbaka.

 

Den 20 juni - World Refugees day

Denna dagen skall vi  behöva finnas Det skulle vara en naturlig handling att ge tröst, värme, trygghet och kärlek.

Enligt FN senaste rapport är ca 70 milj människor på flykt. Har vi något ansvar för detta? Vårt ansvar är att ropa ut att detta inte accepteras. Att alla människor har rätt till trygghet, fred, mat, tak över huvudet och möjlighet till utbildning
Närmare 1195 människor har under senaste veckan försökt nå de grekiska öarna. 608 nådde sitt mål men 587 människor stoppades av turkiska kustbevakningen och arresterades.   
Jag tror att om du frågar alla dessa människor så skulle de flesta  vilja återvända hem om situationen i deras hemländer inte var så farlig. De är inte accepterade och är förföljda i sina hemländer på grund av det vi tar förgivet såsom politiska åsikter, religion, utbildning eller sexuell läggning.

I morgon firar vi midsommar. Dagen som som firas för att ljuset vunnit över mörktet, att värmen vunnit över kylan. Skulle du kunna tänka dig att sprida mer ljus och värme och hjälpa oss i vårt arbete.

Swisha din gåva till:123 557 31 22

Tack och trevlig midsommar

 

 

En av 37 båtar som denna vecka försökt att nå den grekiska kusten

Vi måste ge dem en framtid

Den 15 juni

"Sjung om studentens lyckliga dar. Låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Än klappar hjärtant med friska slag och den ljusnande framtid är vår"

Sitter och ser tillbaka på de senaste veckornas händelser och jag blir tacksam och ödmjukhet över de förmåner vi har. Jag har firat mitt barnbarn , som medgivit att jag publicerar bilden, som tagit student och kan se framåt mot forsatt utbildning

Ett annat barnbarn som tagit sin högskole-examen och kan börja sitt arbetsliv, min ena svärdotter som tagit sin lärarexamen och mina övriga barnbarn som har möjligheten att få ett sommarlov. De har alla kämpat för att nå sina mål men har också möjligheten att kunna nå dem.
Jag har kunnat planera och plantera i min trädgård och göra den till den lilla oas där jag kan återhämta mig och finna lugn och ro.

Samtidigt forsätter flykten över Egeiska havet med människor som också har en dröm. Under den gågna veckan har 16 båtar nått de grekiska öarna medans 24 båtar med 717 personer stoppats av turkiska kustbevakningen och som blivit arresterade. Vi får inte betrakta detta som statistik utan att det är individer som förlorat sitt hopp. Den 10 juli förlorade 7 människor inte bara sitt hopp utan även sina liv då de druknade i Egeiska havet och under 2019 har ca 520 människor förlorat sina liv i havet.
Så länge som våra parlamentariker diskuterar hur de skall kunna stoppa flykten till Europa så kommer det att komma fler och fler människor.  Det är inte de som flyr som skall stoppas utan de de som orsakar att dessa människor måste fly. Dessa människor är offer för maktbegär och rädsla och okunskapen om att vi alla har samma människovärde.
Många  av  de  människor  som  flyr  hade  liksom  du och jag  ett  hem  ett liv  och  kanske  en  oas  där  de  kunde  finna  återhämtning  och  ro.  Men  de  fick  lämna  sina  liv,  sina  drömmar  om  en  framtid.  
Vem  av  oss  har  rätt  att  ta  deras  drömmar  ifrån  dem

Den 31 maj

 

I går såg jag en dokumentär om Malala Yousafzai, den unga fredspristagaren 2014, och om hennes kamp för att flickor skall få rätt att utbilda sig. Jag beundrar dessa starka, unga kvinnor som orkar att kämpa trots motgångar.

Jag känner stor respekt för den unga kvinnan som jag träffade och som lyckats komma undan ett liv av våld, fråntagen sina mänskliga rättigheter men som vågar bryta sig loss och nu utbildar sig. 

Under  min senaste  resa  till  Lesbos  träffade  jag en av våra kvinnliga tolkar vars dröm var att utbilda sig till tandläkare. Hon hade påbörjat sina studier i Afghanistan men kunde inte fortsätta sin utbildning utan beslutade då att försöka komma till Europa och få sin chans. Nu satt hon fast på Lesbos men hennes dröm fanns kvar. Varje dag kom hon och tolkade åt oss i kliniken för att sedan gå till skolan för att undervisa barnen i skolan. Dessutom satt hon varje kväll och studerade in föreläsningar på Coursera på sin mobil för att vara förberedd när hon kan komma till ett Universitet.

En annan kvinna som jag mötte då vi var i Idomeni och som varit gift med en IS-soldat och som lyckats fly från sin fångenskap som hon kallade det. Hon var nu utfrusen av övriga i lägret för sin bakgrund men i sina röda kläder ville hon synas och vara ett exempel på att man kan gå vidare. Hennes dröm var att kunna stötta andra kvinnor i samma situation.

Ja det finns många starka kvinnor som påverkat mig. I min egen familj så är det min gamla morfars mor som under den svår tiden under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kämpade för sin familj. Hon blev lämnad ensam då hennes man emigrerade till Amerika för att förbereda deras framtid där. Men ödet ville annorlunda och hon blev ensam kvar med sina barn. Det finns många starka kvinnor som hon som kämpade för sin familj. De blev aldrig uppmärksammade, fick kanske inte ens ett tack Men gamla mor Albertina lade grunden för att låta vår familj få en framtid. Hon gav aldrig upp.
Eller min egna mor som tillsammans med min far och några andra missionärer åkte bil genom ett krigshärjat Europa, genom Saharas öken för att hjälpa andra. Plågade av dysenteri mitt i öknen ville min far  ge upp så sa hon bryskt "Vi har inte tid att dö för vi skall ner och arbeta". Om det var hennes styrka som gjorde att hon överlevde men väl nere på  missionstation kämpade hon för att hjälpa kvinnor att läsa och undervisade i att laga näringsrik kost.

Med det här inlägget vill jag hedra alla starka kvinnor som kämpar för att utbilda sig, att nå sina drömmar, att bryta gamla kulturer där kvinnans uppgift är att underkasta sig mannen. Vi måste kämpa för dessa kvinnor och deras rättigheter.

Den lilla flickan på vidion nedan träffade jag på en av mina resor till Grekland. Hennes dröm är att bli sångerska och hon ville att jag skulle filma henne med tillstånd av hennes pappa.
Det är vår skyldighet att ge dessa barn en chans att förverkliga sina drömmar om en bättre framtid.

 

 

Den 25 maj

Idag har jag haft förmånen att använda mina demokratiska rättigheter och varit och röstat. Tänka sig att det är inte mer än 100 år sedan jag som kvinna fick rätten att påverka demokratin. Jag har rätt att öppet uttala mina åsikter, jag har haft förmånen att utbilda mig, jag är likvärdig mina manliga vänner och detta tar vi för givet. Med mina medsystrar har vi kunnat föra MeToo-rörelsen framåt och kräva att inte bli sexuellt trakasserade och utnyttjade.
Samtidigt vet jag att det finns kvinnor som fått fly, som blivit misshandlade bara för att de vill kämpa för kvinnliga rättigheter i sina hemländer. De har inte flytt från krig, nej de har flytt från förnedring och för önskan om att få samma rättigheter som vi har. Jag läste i en tidnigsintervju om en kvinna från Afrika som som utbildat sig till advokat men inrikting att kämpa för sina medsystrar. Hon fick inga jobb och utan någon framtid bestämde hon sig för att fly. Nu befinner hon sig på Moria camp och har en dröm om att från Europa kunna kämpa för sina medsystrar i sitt hemland.
Jag  hoppas att  min  röst  skall  leda  till  att  denna  kvinnan  skall  kunna  komma  vidare  i livet för  att  kunna  hjälpa  andra  kvinnor  till  en  framtid  med  mänskligare  rättigheter.

 

Den 20 Maj

Sitter och lyssnar på diskussionen om EU-valet gällande flyktingpolitiken. Som vanligt är frågan hur man skall kunna stoppa flyktingströmmen över Egeiska havet. Lite nämndes om situationen för dem som redan kommit till Europa. Medans diskussionen om vem som ansvarsfördelningen av dessa människor så blir situationen värre och värre för dem som sitter fast i Grekland.
Enligt rapport från Aegean Boat Report så är situationen följande:

Totalt antal flyktingar på öarna 15358
Totalt antal flyktingar som anlänt 2019  är 8122
Antal flyktingar som stoppats av TCG/Police 2019  är 14140

Enligt rapport från mina kontakter i Grekland finns i nuläget mer än 70 000 människor

I Aten står man i kö hela natten till migrationsverket för att försöka söka asly. De flesta får återkomma dag efter dag. 
Fler och fler lever på gatan. De som har lite pengar försöker hyra ett rum för natten men priserna på det mesta i Aten har ökat så allt färre har råd att få en skyddad och säker plats att sova i under natten.
Barnen  får  inte  tillräckligt  med  mat,  de  får  inte  heller  någon  skolgång.  Vad  leder  detta  till?  Jo,  att  vi förnekar  barnen att utvecklas,  få  en framtid  och  ett  värdigt  liv.
Nu vänner har vi möjlighet  att  försöka  påverka  deras  framtid.

Båtarna fortsätter att komma till de Grekiska öarna.

Alla flytvästar är inte säkra flytvästar.

Många stoppas av Turkiska kustbevakningen och förs tillbaka till Turkiet.

Under flera timmar står människor för att söka asyl. Många väntar där hela natten för att få möjlighet till en framtid

Här bor en familj. Barn utan en framtid.

Här sitter unga män på en trottoar och injecerar narkotika. Allt fler tar till narkotika för att kunna klara av livet och döva smärtan och förtvivlan.

Den 5 maj 2019

Tysnaden säger man kan ibland vara talande men när det gäller flyktingsituationen i Grekland blir tystnaden glömska.

Den 3 maj kapsejsade en båt med 17 personer på väg från Turkiet mot Lesbos. 5 barn och fyra kvinnor omkom. Ett barn, en kvinna och tre män räddades av Turkiska kustbevakningen. Man sökte fortfarande efter de tre som saknades när informationen gick ut. Detta var tre familjer från Afghanistan som enligt rapporten på ett brutalt sätt mer eller mindre radderades ut. Barn som mist sina föräldrar, föräldrar som mist sina barn. Vuxna som mist sin maka eller make. Att förlora någon som står oss mycket nära kan vi nog alla sätta oss in i och förstå den svåra sorgen och smärtan.
Men dessa människor inte bara förlorar sin kära utan kämpar för att finna en plats som de kan känna trygghet.
Situationen för våra vänner är att de fortfarande är fast  i Grekland. I Aten blir antalet flyktingar fler och fler. Alla får inte plats i de läger som finns. De som har pengar försöker hyra rum men hyreskoatnaderna stiger i takt med att fler och fler flyktingar kommer till staden. Man kämpar inte bara för att få någonstans att bo och mat för dagen utan även mot alla sina psykiska problem och oron för framtiden. 

Jag hoppas att vi aldrig blir tysta utan forsätter att kämpa för dem som inte har något. Jag är kommer att åka till Aten i september och hoppas att med er hjälp kunna hälpa några av dessa våra vänner.

Vill du veta mer så kontakta mig gärna så berättar jag gärna mer.

Vill du stödja oss ekonomiskt så swisha till: 123 577 31 22

 

Camp Malakasa bor ca 30 familjer och ca 100 personer. Här inne lagar man mat i enkla gasolkök. Säkerheten är minimal och det kan lätt börja att brinna.

I den här miljön lever barn utan möjlighet till skolgång och aktivering som barn behöver för att utvecklas.

Annandag Påsk 2019

Min telefon visar  att jag fått ett nytt meddelande och det är från en av mina ungdomar som sitter fast i Grekland och väntar på att få asyl. Det är tidig morgon och han sitter ute och fryser. Han har ett rum i Aten men  sover ibland ute på gatan då det är dåligt väder för att låta minderåriga barn få sova tryggt.
Jag blir rörd över den medmänsklighet som finns ibland de människor som ingenting har och över de ungdomar som tar sitt ansvar.

Flyktingsituationen har inte förbättrats. Enligt Aegean Boat Report så har det kommit  ca 6241 flyktingar till de olika öarna under 2019.
Mer än 9800 flyktingar har stoppats av turkiska kustbevakningen och polis. Dessutom kommer det flyktinga via landvägen mellan Turkiet och Aten. De kommer till Thessaloniki och tar buss eller vandrar till Aten.  Enligt mina kontakter så stoppas många av polisen och de fråntas sina mobiltelefoner, pengar och även sina väskor innan de deporteras tillbaka till Turkiet
Förra veckan stängdes Clandastina  squat  i Aten.  Det  är  en  okuperad,  övergiven  byggnad.  Familjerna med spädbarn fick  flytta  ut  på  gatan  och många  satte  upp sina  tält  utanför  parlamentsbyggnaden  i protest  mot  evakueringen  men  också  för  att de  inte  hittade  någon  annan  stans  att  bo.  På  påskafton  flyttades  de  till  Eleonas  camp  där  det  redan  finns  mer  människor  än  vad  lägret  klarar  av  att   husera.  Läget  är  ytterst  spänt. En  av  säkerheten  för  dessa människor  är  de  idiella  organisationer  som  tappert  kämpar  för  att  ge  våra  vänner  lite männsklig  värme.  Men  det  är  inte  bara akuta insatser  som  behövs  utan  också  långsiktiga  lösningar  då  flyktingarnas  situation  kommer  att  vara över  en  längre  tid.  Frågan  är  ju  vad  EU tänker  att  göra  för  att  lösa  dessa  problem.

Samtidigt som det kommer  nya flyktingar  till Europa så deporteras det människor tillbaka till bland annat Afghanistan. Människor som deporteras till ett land som de aldrig har varit i och där de inte känner någon. Vi ser och hör  i massmedia om alla protester för att inte utvisa dessa människor och ser alla aktiviteter för att ge dem en chans för att få stanna kvar i Sverige. Vi  hör också om de svårigheter som kan drabba dem när de kommer till Afghanistan. Men vad hände egentligen när de kom  till Kabul? Ja det får vi sällan reda på.
I vår styrelse i We Act Sweden har vi  förmånen att få en ny styrelsemedlem som brinner för dem som deporters tillbaka till Kabul. Vian är i Kabul just nu och arbetar med att vi skall försöka ge de här människorna en start där det finns någon som bryr sig. De som skickas tillbaka har inte bara att brottas med att ensamma skickas till ett nytt land. Återigen blir de ensamkommande  och övergivna. Somliga har också konverterat till kristendomen, har en homosexuell  läggning  vilket inte accepteras och de blir mer utsatta. Många börjar med drogmissbruk för att orka överleva.
Vian  är  i Kabul  för  att  starta  ett  projekt så  vi  kan  möta  upp  dessa  människor  och  ge  dem  en  bättre  start  i sitt  hemland.
Ja  det  finns  nog  många  av  oss  som  känner  eller  hört  om  ungdomar  som  skickats  tillbaka  till  Afghanistan.
Just  nu  så  är  det  mycket  basala  saker  som  behövs  men  vi  vill  kunna  ge  dessa  fantastiska  människor  en  mer hållbar framtid  och  ett  livsinnehåll.  Ni  kommer  att  få  mer  information  när alla  papper  klara.

Ja påskhelgen har vait en mörk påsk.  Med attentat i Sri Lanka med många dödade och skadade.  Ett bombattentat i Kabul med åtta dödade samtidigt som människor fortsätter att fly över Egeiska havet. Allt detta för att vi inte accepterar varandras åsikter och avvikelser. Men inget får stoppa oss i vårt arbete. Tillsammans kan vi göra världen lite bättre.

Jag hoppas att du vill stödja oss i vårt arbete.
Swisha ditt bidrag till 123 577 31 22

Flyktingar som satt upp sina tält utanför parlamentet i Aten. (Bild från Anas Altaweel)

Små organistationer som hjälper människor i samhällets ytterkant. Det kan vara att dela ut kläder, hygienartiklar, kläder eller som här ge akutsjukvård.

Den 7 april

Situationen på det Egeiska havet är fortsatt effektivt. Fler och fler båtar försöker korsa havet. Under förra veckan startade 17 båtar sin resa varav 6 båtar med totalt 180 människor kom till någon av de grekiska öarna. Resterande båtar med  474 personor stoppades av turkiska kustbevakningen.(källa:Aegean Boat report Vad som händer flyktingarna som tas tillbaka till Turkiet vet vi inte så mycket om men man kan ju tänka att situationen inte blir bättre för dem som återförs till den turkiska sidan. 
Människorna  som försöker  komma  till  Europa  för  ett  bättre  liv  kommer  att fortsätta  så  länge  som  situationen  i deras  hemländer  fortsätter  att  inte  acceptera  människliga  rättigheter.  Människor, som liksom du och jag, gör allt man kan för att förbättra sin livssituation och ge sina barn en tryggare framtid. Vi tänker på dem som en grupp flyktingar men alla har ett namn och en livshistoria 

Men de organisationer som finns i Grekland arbetar oförtröttligt för att ge någon ett hopp och tack vare stödet från donationer från er kan vi fortsätta att hjälpa till.

Lagret i Attika har förutom distribution till campan i Lesbos, Chios, Samos och Aten så delar man nu också ut babykit  till nyfödda barn till förlossningen i Mytillini.

Doc Mobile som planerar att öppna en klinik precis utanför Moria camp  där det skall finnas bättre möjlighet för sjukgymnastik och  alternativ vård.

Projektet i Afghanistan som Vian startat och som bygger på att hjälpa dem som inte får stannan i Europa. Många av oss känner nog till någon afghanska vän som inte fått stanna kvar i Sverige och som skickats till en osäker situation  i ett land där de inte har något som knyter an till dem. Jag hoppas att ni vill hjälpa oss att hjälpa dessa människor att återfå  tron på livet och framtiden.

Vian åker snart ner till Kabul. Det som behövs är 
Pengar till Hyra, mat och nödvändiga handlingar såsom tazkira (id-handling) och pass till deporterade ungdomar.
Det finns behov av powerbanks,
pannlampor,
Hörlurar
Skolväskor
Engelska för nybörjare
Hygienartilkar och sanitetsskydd
Symaterial
Förstahjälpen-kit.
Insamling kommer att ske i Malmö, Höör, Hörby och Hässleholm. Har du svårt att komma dit så kontakta mig så löser vi så att du kan skänka.
Kontakta mig på mailadress:  marianne@weactsweden.com

Vill du  Swisha oss  så är  vårt swishnummer  123 577 31 22.
Märk din gåva Kabul

Ulf Kristersson i Moria

Ett par dagar innan vi åkte hem från Lesbos så kom vår hyresvärd och berättade att en svensk politiker skulle besöka Moria och för att själv bilda sig en uppfattning om flyktingsituationen på Moria.

När jag  sedan läser ett reportage om Ulf kristerssons resa och besök i flyktingläger så är det första jag läser är att Moderatledarens valp som heter Leif och som inte är rumsren men som nu döpts om till det mer passande namnet Winston.

Läs gärna artikeln. Länken finns längst upp på sidan.

Man kan fortsätta att läsa om hur Kristersson tycker att Moria camp. Det han säger sig se är en mer välordnad camp än han verkar ha trott. Det han också ser är människor som vill komma från fattiga länder till rikare länder och att vi inte kan låta Europa bli en destination för flyktingar utan ha en bättre asylprocess.

.
Visst har han rätt men det inte Ulf Kristersson såg på Moria camp var:
Kvinnan som kom tillsammans med två barn till Grekland efter att hennes  make,  föräldrar  och  flera  av  hennes  familj  dödats  i Afghanistan.

Var den unge mannen som kom som minderårig till Lesbos och fick bo i området för minderåriga pojkar men när han blev myndig fick flytta till zonen för unga män. Där blev han misshandlad och våldtagen. Han flydde från campen och levde i parker och sov på marken utan vare sig madrass eller filt. Han började att skada sig själv och tittade konstant ner i marken när någon talade med honom. När jag träffade den unge mannen hade han kommit i kontakt med en organisation, fått kontakt med en advokat och fick prata med en psykolog. När han kom till vår klinik andra gången för att lägga om sitt sår på handleden så log han.
Ja Ulf Kristersson, hans föräldrar ville att han skulle få en utbildning. Kanske inte att bli rik men att kunna få ett liv. Det han behövde var kärlek och värme. Det finns det inte i lägret.

Han såg inte den 15-årige pojken som kom till kliniken med panikångest och som när han lugnat ner sig kröp ihop i fosterställning och ropade på mamma. Han är äldst i en familj och föräldrarna såg som sin enda chans att skicka ett av sina barn till ett bättre land där han kanske kunde få ett jobb och hjälpa dem därhemma. Den press han har på sina späda axlar gör att han inte orkar. Detta var hans tionde panikångest- attack på några månader. Han sitter fast i ett limbo och vågar inte berätta för mor och far att han inte har kunnat uppfylla deras önskan.

Han såg inte den unga flickan som varit på Lesbos i 6 månader och inte kommit vidare och har inte lyckats få ett jobb så nu dras hennes underhåll på drygt 1000 kr i månad in och hon kastas ut på gatan. En bestämelse från EU, UNHCR och grekiska staten.

Han såg inte den lila flickan i Aten som för ett mål mat säljer sin kropp.

Han talade inte med de människor med svåra posttrumatiska stressymtom och som inte kan sova, får huvudvärk, bröstsmärtor, magbesvär pga sin psykologiska ohälsa,

Du såg inte de unga pojkar som jag har som mina skydslingar i Aten och som varje dag för en kamp för att inte ge upp och som så många andra faller ner i kriminallitet och drogmissbruk

Medan politiker i EU tvekar att ta ansvar om migrationspolitken och vad som skall ske med alla våra vänner så kommer människor att lida, människor att dö när de reser över havet och åter igen hänvisar jag till att FN:s barnkonvention inte följs.

 

Jag vill också hälsa Vian välkommen till styrelsen i We Act Sweden. 
Om två veckor åker Vian till Afghanistan för att hjälpa deporterade ungdomar men även andra flyktingar. 💕

Vi tackar dig för att du vill stödja vårt arbete i Grekland och Afghanistan 

Ditt stöd går till: Hyra, mat och nödvändiga handlingar såsom tazkira (id-handling) och pass till deporterade ungdomar. 10 000 kr täcker hyra och mat i två månader för åtta personer. Det största projektet är att få in tillräckligt med pengar för att bygga en skola. Ungdomar får arbete och lön och hemlösa barn och utsatta kvinnor en byggnad istället för nuvarande tält. Det finns behov av powerbanks, pannlampor, första hjälpen kit och hörlurar. Till barn och kvinnor främst skolväskor, nybörjarböcker i engelska, bindor och tamponger.

Stötta våra projekt och hjälp oss att hjälpa.  Swisha oss på 123 577 31 22

Tack på förhand

Den 25 Mars

Det är nu en dryg vecka sedan jag och mina vänner kom hem från Lesbos och jag har också kunnat samla mina tankar. Jag har även hunnit arbeta några arpetspass på mitt arbete. En arbetsplats som har allt man kan begära för den vård och omsorg vi ger patienterna. Om det behövs så får patienterna stanna kvar på sjukhuset för vård och behandling eller ges möjlighet att utredas på sin vårdcentral.
Våra vänner i flyktingläger erbjuds den vård vi kan ge dem utifrån det material som finns. Den här gången hade Björn, som är neurolog, mycket att göra. Ryktet spred sig från övriga kliniker kring Moria camp och patienterna remitterades till honom. Många av patienterna lider av huvudvärk och neurologiska symtom och genom att ändra deras medecinering, remittera dem till massaören som finns i anslutning till kliniken eller fysioterapeut eller tala om för dem att problemen berodde på den oerhörda situation de befinner sig i så kände sig patienterna bättre.  Att höra den tacksamhet som patienterna yttryckte när de kom ut från Björns undersökning och höra dem säga; Oh, en doktor som lysnnat på mig, va fantastiskt. För en stund hade de fått bekräftelse och någon som tog dem på allvar. På plats fanns också en psykolog som hade en strid ström av patienter. De här patienterna skulle behöva tillfång till psykolog hela tiden för att kunna få hjälp att komma ur sina mörka tankar.

Från Moria camp har man minskat antalet flyktingar genom att skicka dem till fastlandet. Så när vi åkte hem till Sverige var det runt 6000 personer. Området har också rustats upp och de flesta bor i något bättre tält. Men situationen är lika katastrofal och inhuman som tidigare. Antalet flyktingar som kommer till de grekiska öarna har också ökat under 2019 med det dubbla jämfört med samma period 2018

Men vad händer med våra vänner då de anlände? Det första som händer är att de skall registreras och innan regestreringen är klar så sitter personerna förvarade i en byggnad inne på Moria camp.

Moria camp är ett gammalt kvinnofängelse. Området är omringat med murar och taggtråd. Innanför murarna är området uppdelat med boende för minderåriga ensamkommande barn, vuxna ensamkommande män. Det bor även en del familjer   innanför murarna. Flyktingarna kan röra sig fritt och campen är inget låst område. Däremot så kommer ingen in i campområdet utan polisens tillåtelse. Utanför murarna bor flera familjer. Livet för våra vänner är en kamp för överlevnad. Det serveras mat två gånger om dagen och man får stå i matkö i mer än tre timmar per gång. Näringsinnehållet i portionerna är minimal vilket leder till näringsbrist och mer utsatthet och exponering för fysisk och mental ohälsa. De sanitära möjligheterna är undermåliga. 
En del flyktingar flyttas till Kara Tepe. En camp inte långt från Moria men som är mer strukturerad med skolor och aktiviteter för barn och vuxna. Men där är maximerat antal ,1200 personer, kan bo.  Några har även lyckats att skaffa sig egna lägenheter i Mytilini.

Tillsynes kan det verka som om flyktingarna fått det bättre men som jag ser det har det blivit en försämring.  Jag mötte människor som varit på Moria camp i mer än ett år men sanningen är de varit på flykt under en lång tid. För att komma vidare mot Europa måste de skaffa pengar. Resan mellan Turkiet och de grekiska öarna kostar omkring
10 000 kronor per person. Många har vandrat den långa vägen från Iran, Irak, Afganistan till fots. 

Men flyktingarna har blivit en stor bricka i ett stort politiskt spel. Medans våra ministrar i EU fortsätter att titta bort lider våra vänner svårt. EU, UNHCR och grekiska staten har bestämt att den minimla ekomomiska bidrag som flyktingarna får, en summa på 1000-1500 endast skall gälla i sex månader för att sedan att dras sin. Meningen är att de skall ha hunnit skaffa ett fast arbete under den tiden. Detta leder till att fler får flytta ut på gatan. Planen för våra vänner på de grekiska öarna är att de skall flyttas till fastlandet. De får  ingen information om vad som sker och en ytterligare lång väntan innan det tas  beslut om deras framtid.

Jag tror att vi alla har svårt att sätta oss in i deras situation. Situationen i hemlandet gör att de inte kan åka hem, deras politiska eller religiösa uppfattning överensstämmer inte med hemlandets lagar och regler. De har inte ens en plats som de kan kalla sitt hem. Inte tillgång till fullvärdig sjukvård och dåligt med mat. Då deras sårbarhet är stor så blir de lätt offer för våld och övergrepp  och droger är ofta ett alternativ för att komma ifrån verkligheten för en stund. 
Det enda som dessa människor vill ha och behöver är de mänskliga rättigheter som du och jag tar för givet. En plats att kalla sitt hem. Att kunna ge  barnen en framtid och utbildning. Jag fortsätter att åberopa att vi sviker de här människorna. Barnens rätt enligt FN-konventionen existerar inte.
Liksom alla mina tidigare resor så har jag mött fantastiska människor och jag har fått höra levnadsöden av ungdomar och jag förstår inte att de orkar. Förutom bristen på fundamentala rättigheter så lider de flesta av posttraumatisk stressymtom. På kliniken mötte vi många medicinska symtom som i grund och botten grundar sig i den psykiska ohälsan de har. 
Vad  kan  vi  göra  för  att  hjälpa  dessa  människor?
Vi  måste  fortsätta  att  påverka  politiker  och  påverka  massmedia  att  fortsätta  rapportera.
Vi behöver  långsiktiga  planer  och  insatser  där  vi  kan  hjälpa  och  ge  stöd.

Vi tackar er alla för det stöd som ni ger oss och vi behöver det även i framtiden. Det är svårt att berätta om allt som vi upplevt, om allt som vi sett och hört både av glädje och sorg  här på bloggen men vill ni så kommer jag mer än gärna och berättar för er om vårt arbete och vad vi kan göra tillsammans

Om du vill stödja oss ekonomiskt så Swisha till : 123 577 31 22.

Vill ni kontakta mig så maila på  marianne@weactsweden.com.

Kram

 

Den 2 Mars

God Morgon!

Är nu på väg på min 10:e resa till Grekland. Ser tillbaka på en intensiv vecka som varit en blandning av sorg och stress men där en kram eller ett leende från en kollega varit nära till hands. Kolleger som bytt arbetspass för att jag skall kunna åka ner. Arbetsgivare som hjälpt till för att ordna att jag skall kunna åka. Nu sitter jag,  klockan 4 på morgonen,  i bilen lika förväntansfull som tidigare resor tillsammans med mina kära reskamrater. Dessutom tryggheten av att veta att ni mina vänner finns där och stöttar och supportar oss. I bagaget finns läkemedel, hygienartiklar, örontermometrar och fotbollar. 

Vet ni vänner! Jag är så tacksam att jag får vara med och göra detta och det är tack vare ert stöd ich hjälp. Vi hörs ❤️💕

Den 25 Februari

Sedan den 22  februari har 460 ca människor anlänt till öarna i Grekland. Utav dem är det ca 130 barn som kommit till Lesbos.

Situationen är ,nog som ni förstår, fortfarande mycket kaotisk och fler och fler flyktingar anländer till öarna.

Dessutom har det snöat på Lesbos. Säkert ingen snö som stannar kvar men som för dessa utsatta människor som bor i små tält utan värme och skydd för väder och vind.

På lördag, dne 2 mars, åker jag och några av mina volontärsvänner till Lesbos. Vi kommer att huvudsakligen arbeta med medicinsk  hjälp.

Vi har med er hjälp kunnat inhandla en del material och kommer att  införskaffa mer medisinskt material. 

Vänner! Ni har gett oss så enorma möjligheter att hjälpa våra medmänniskor. Men vi behöver er ännu mer.

Vad sägs om att panta flaskor? Bra för både miljön och  och våra människor på flykt.

Ska vi försöka att nå 25 kr på pantade flaskor/person.

Swich 123 577 31 22.

Kanske träffas vi vid pantautomaten

 

Vill du veta mer så kommer vi gärna och berättar mer för er. 

 

Kram och tack för att ni finns till

Inköpt: Medicinkoppar att dela ut läkemedel och krämer.

Snö på Lesbos. Bilder tagna av Aegean Boat Report

Bild tagna av Aegean Boat Report

Bild tagna av Aegean Boat Report

Bild tagna av Aegean Boat Report

Bild tagna av Aegean Boat Report

På den här sidan vill jag kunna uppdatera er om situationen i Grekland

Den 14 februari 2019

Alla Hjärtans dag och Vänliga Veckan!

 

Idag har vi en offeciell dag för kärlek och omtanke och vi har en vecka där vi skall vara extra vänliga mot varandra.

Igår när jag var i affären så träffade jag en mycket sammanbiten och stressad kvinna som i sin stress tappade sin väska och hennes frustration var påtaglig. Jag kunde inte annat än le mot henne. Våra ögon möttes och hon log och sa att den här dagen inte börjat bra men hennes leende var bland det vackraste jag sett. Jag hoppas att jag gjorde hennes dag lite enklara.

Igår på Egeiska havet utanför Lesbos så förliste en  båt med 52 människor mot klipporna och en liten nioårig flicka dog. Ett litet barn som var i början av ett liv  och drömmar om en framtid. Ett litet barn som var en solstråle för sina föräldrar och kanske den enda glädje som hennes föräldrar hade. 

Situationen bland flyktingarna är fortsatt omänskligt och under all mänsklig nivå med fortsatt dålig fysisk och psykisk ohälsa. Enligt 

Men jag är tacksam att få vara med att arbeta bland dessa vänner och allt detta är möjligt tack vare er och er kärlek. En kärlek som inte bara är för dagen, alla hjärtans dag, utan ni visar en oerhörd medmänsklighet. Vi kan tack vare er forsätta stödja lagerlokalen i Attika och vi kan bidra med läkemedel och medicinsk utrustning till Medical Volunteer International.

Inför vår resa till Lesbos den 2 mars behöver vi er kärlek och stöd. 

 

Swisha en gåva till  132 577 31 22

 

Tack på förhand

Bild från Aegean Boat Report

Den 10 februari 2019

Resan till Lesbos närmar sig och förberedelserna är igång. Återigen en viktig resa men som jag egentligen inte skulle behöva göra. Men ändå kommer fortfarande människor med båt till öarna i Grekland men alla båtar kommer inte fram utan stoppas av Turkiska kustbevakningen.  Se filmen nedan som publicerats av Aegean Boat Report.

 

Flyktingar som stoppas av Turkiska kustbevakningen

 

Situationen för flyktingarna är fortsatt mycket svår men dessa fantastiska överlevare försöker få en vardag och struktur i sina liv. Barn som trotts allt hittar någonting att leka med. Kvinnor som försöker laga mat till sin familj men dessa människor behöver all  hjälp och stöd de kan få av dig och mig

 

Vi behöver hjälp med att kunna köpa läkemedel såsom:

Paracetamol

Ibumetin

Antibiotika

Hjärtmedicin

Inhalationer

Läkemedel mot hjärtsjukdomar

Örontermometrar

Övrig sjukvårdsmaterial.

 

Vi behöver också ert stöd för att kunna fortsätta stödja Lagret i Attika som vi betalar hyran för.

 

Vi tackar på förhand för att du vill hjälpa oss att göra livet något bättre för våra medmänniskor.

 

Swish 123 577 31 22

 

 

 

 

Sanna överlevare som försöker finna någon form av en vardag och kanske lite glädje

Bilderna tagna av Aegean Boat Report

I natt kom det 3 båtar med ca 80 personer, varav 35 var barn, till de grekiska öarna.  Även om det är något varmare i luften än vad vi har det så är kylan påtaglig. Regnet gör att allt är blött och det finns inga möjligheter att torka kläder, filtar mm.

I lägret är trygghetsfaktorn obefintlig. Övergrepp och överfall förekommer dagligen och osäkerheten för framtiden och kampen för dagen påverkar alla psykiskt.
Att leva så här tätt intill varandra gör också att risken för infektioner sprider sig. Den psykiska ohälsan gör allas situation labil. Alla lever i ett limbo utan att veta vad som skall hända. Även suicidförsöken ökar då känslan av hopplöshet bara blir större och större.

Den 2 mars åker vi ner till Lesbos för att arbeta i två veckor. Vi kommer att samarbeta med Medical  Volunteers International. Inför resan behöver vi hjälp med att kunna köpa medeciner oc sjukvårdsmaterial. Vi fortsätter även att stödja lagret på Attika. Vi tackar på förhand för ert stöd för att kunna arbeta både kortsiktigt och långsiktigt.

Vårt Swishnummer är 123 577 31 22

 

Se gärna nedanstående film som filmats av Aegean Boat Report. och som givit oss tillstånd att delas deras filmer/bilder-

Moria Camp

 

 

 

  

En ung person i Aten som inte orkar längre. En hemsk bild från en av mina vänner men en bild som också talar om den omänskliga situation dessa människor befinner sig i.

Den 25 januari

Flyktingarna fortsätter att komma till de grekiska öarna. Det sker också en ökning av antalet båtar som kommer och det är tyvärr många som inte når land. Att ökningen sker nu är allvarligt då det ofta är färre som åker över det iskalla, stormiga havet. Det är situationen i Libanon som, förvärras och man flyr med hopp om en bättre situation. 

När vi talar om länderna i mellanöstern så tänker man ofta på varmt och gott väder. Men vintern har bitit sig fast och en storm har ödelagt  flera boenden. Regn, snö och kyla gör situationen ännu värre. Dessutom så har inte människorna några vinterkläde. Vintern i Grekland gör att situationen blir katastrofal för våra vänner. Olika organisationer hjälps åt sida vid sida och som ni förstår så är vi tacksamm att också ni finns där troget vid vår sida och kämpar med oss.

TACK

Den 22 januari

I går fick Sverige en ny regering och medan vår statsminister läste sin regeringsförklaring så kom en båt med 49 flyktingar till Chios. (källa aegean boat report). Det enda som nämdes om flyktingkrisen under regeringsförklaringen var att alla länder i Europa skall ta sitt ansvar. 

Bäste statsminister och övriga partiledare och politiker, vi kan inte vänta vi måste agera NU.

Enligt Attika Human Support ökar antalet båtar som kommer till de grekiska öarna och pressen på lagret att distributera kläder och övrigt material ökar. Från Attika och Lesbos så går det transporter till Samos, Chios, Athen. Som ni förstår så kostar det inte bara att hålla ett lager utan även transporterna kostar.

Som ni förstår så behöver vi er support med donationer och att tala om situationen för våra vänner och framför allt påverka våra politiker

Den 2:e mars så åker vi Lesbos för att arbeta. Mer information om vår resa kommer fortlöpnade. 

Bild från Attika Human Suport

Den 17 Januari

Branden på Moria igår krävde, tack och lov, inga liv. Men ca 50 tält totalförstödes. Tält som var dessa människors hem och som nu är borta och troligen tillsammans med det enda de hade kvar av minnen. Dessa människor har nu ingenstans att ta vägen, ingen stans att evakueras.

Samtidigt har ytterligare båtar kommit till de grekiska öarna. Bara den 15 januari kom de mer än 100 flyktingar.

Tack vare er enorma generositet kunde vi ju sända ner en kontainer till lagret i Attika före jul. Kläder som nu kande delas ut och ge värme i den grekiska kylan.

Tack vare er hjälp så kunde även kläder och skor skickas till Samos. Mer än 2500 jackor har delats ut.  

Som jag sagt tidigare: Vi kan inte nog tacka er för ert fantastiska stöd. Då de stora organisationerna inte finns på plats i samma utsträckning som 2015 så är det de små organisationerna som med stöd från er trogna dontaorer ger flyktingarna den mest basala stöd och hjälp.

 

Vi hoppas på ert fortsatta stöd och kontakta mig gärna om du vill veta mer.

marianne@weactsweden.com

Swich: 123 577 31 22 

Det brinner på Moria. Bild från Attika Human Support

Resultatet efter branden. De finns inget kvar. Bild Attika Human support

Den 16 januari

Rapport från Aegean Boat Report informerar att det igår räddades 46 flyktingar. Tyvärr omkom en 4-årig flicka. Återigen har ett litet barn fått sätta livet till för att vuxna människor inte kan acceptera varndras skillnader.
Situationen i är fortsatt kaotiskt och det finns idag ca 70 000 flyktingar i Grekland men det som förvärrar situationen är att den tycks börjar bli en permanent situation. Vintern i Grekland är värre i år jämfört med förra året. Lidandet för framför allt barnen som vistas i dessa miljöer är oacceptabelt. Vi kan bara inte låta detta fortsätta. Hur många av de 70 000 personerna som är barn och hur många som är ensamkommande barn vet jag inte. Men varje barn som behöver fly är ett barn för mycket.

Enligt vår kontakt så är situationen i Grekland mycket svår. Lagret i Attika på Lesbos, som We Act Sweden har varit med om att betalat hyran för, är det lager som som ger support till flyktingar på Lesbos, Samos, Chois och Aten. 

 

Återigen ber jag er om att hjälp oss att fortsätta att hjälpa. Det är tack vare er som vi kan stödja och hjälpa. Det är en enorm trygghet att veta att ni finns där för dem som har det svårt

Vill du stödja oss så Swisha till 123 577 31 22

Tack

Varje barn som behöver fly är ett misslyckande för mänskligheten. Hjälp oss att hjälpa

Den 11 Januari 2019

Situationen är som tidigare en humanitär katastrof och de som lider mest och är mest utsatta är alltid barnen. 

Båtar kommer fortfarande till öarna och förra veckan kom mer än 200 personer till de grekiska öarna.

Idag finns cirka 2500 barn i Moria camp 

Ungefär 1500 av dem är under 12 år

Ungefär 450 av dem är ensamkommande barn utan tryghet och utan någon som ger dem kärlek.

Det är vinter och temperaturen är under -o grader.

Men det är inte bara bara barnen som lider. Alla flyktingar har ett livsöde som vi nog inte kan förstå. Där bor  människor som varit med om brutala krigsupplevelse, förföljelse för sin religion, sin etnicitet eller sin sexuella läggning. Ofta, dagligen, uppstår bråk och slagsmål. Självmordsförsöken ökar och går även långt ner i åldrarna. Vi har nu genom Aegean Boat Report fått rapporter om att situation försämrats samtidigt som polisen försöker att tystna rapporteringen gällande flyktingsituationen. Man vill inte att det rapporteras eller filmas inne i lägret och polisen uppmanar att ta bort inlägg i sociala medier.
Detta är bara på en camp. Rapporter om situationen på andra camper visar att läget har nåt bristningsgränsen. I Oinofyta (se bild nedan) som är en offeciell grekisk camp är situationen fruktansvärd. Där bor cirka 600 människor i en övergiven fabriksbyggnad utan fönster. Man bor i en stor lokal med endast lakan, eller vad man kan fåt tag i, som de kan dela av en liten bit för att få ett litet privat område.
Dessa hemska förhållanden är inte bara på Moria och Oinofyta utan även i Aten, Thessaloniki och på övriga ställen runt om i Europa dit flyktingarna har kommit.

Det är inte heller bara att livssituationen är kritisk utan nu kommer även under våren influensatider. Bor man tätt inpå varandra, har ett nedsatt imunförsvar och med dålig tillgång till näringsrik mat och sjukvård eller vaccinationer så blir situatioenen ännu svårare. 


Som jag bett er om tidigare så får vi inte tystna. Barn skall inte få kalla ett ett litet tält eller en utdömd fabriksbyggnad sitt hem. Europa bryter mot FN.s barnkonvetions alla 54 artiklar utan att något görs.
De insatser som görs för flyktingarna är symptomatisk. Det är som att ge patient Panodil när den har en livshotande infektion. Det kan ge lindring för stunden

Rappoteringen i massmedia är åter igen tyst men situationen fortsätter att eskalera. 
Vänner! Vi behöver er mer än någonsin. Vi behöver er hjälp för att kunna fortsätta arbetet men vi behöver också att ni hjälper oss att vara dessa arma människors röst och ambassadörer.

 

Hjälp oss att tillsammans med de organisationer som finns i Grekland ge flyktingarna en liten gnutta mänsklighet.

Flyktingarna får inte bli gömda och glömda människor.

Hjälp oss att hjälpa! Bank details: IBAN: SE26 8000 0821 4996 4142 8728 BIC: SWEDSESS Bankgiro: 848-2481 Swish: 123 577 31 22

 

I den här kliniken en bit bort från Oinofyta camp arbetatde jag i september. En vacker vinterbild från Grekland men med 3 minusgrader utan tillgång till värme i campen så är detta en livshotande situation för små barn och sjuka människor. Bild lånad från medical volunteers international

Den 4 januari 2019

Hade önskat kunna informera att läget för flyktingarna förbättrats men tyvärr så är situationen densamma. Cirka 8000 personer finna kvar på Lesbos och som lever under samma fruktansvärda förhållanden som tidigare. Det som försämrar situationen är att vintern nått de grekiska öarna vilket överraskat myndigheterna och i och med det är ingeting förberett för att skydda dem från regn och köld.

Tyvärr så har situationen på Samos försämrats. Idag finns där ca 5000 personer som bor i en camp disponerat för 650 personer. De är i stort behov av support med kläder och tält. Vår kontakt på Lesbos meddelar att tack vare de containerna som skickats ner till Grekland så kan de skicka förnödenheter från Attika till Samos. Det som behövs är pengar till att köpa tält som kan köpas på plats och även sovsäkckar behövs.

Vi hoppas att du vill forsätta att stödja oss i vårt arbete.

Vi ser fram emot att tillsammans under år 2019 kunna göra livet lite något bättre för de människor som ingeenting har.

Vill du hjälpa oss att att fortsätta vårt arbete så Swicha till

123 577 31 22 skriv gärna vad du vill att ditt bidrag skall gå till

Rapport om situationen december 3018

Den 21 december

Fortfarande kommer båtar till de grekiska öarna och fortfarande är de som kommer dit fast i förtvivlan och krossade drömmar. Vintern har tagit sitt grepp Grekland med regn, kyla och blåst.  Tälten, som flyktingarna bor i, ger inget skydd mot regn, vind eller kyla och det finns ingenstans att torka blöta kläder, sovsäckar eller filtar.

Men det som gläder mig att en container med alla kläder, filtar. skor, tält m.m. som ni donerat nu i tisdags började att transporteras ner till förrådet i Attika på Lesbos. Kläder, skor och filtar som kan värma de som fryser.

När jag ser tillbaka på 2018 så inser jag vad mycket vi har kunnat göra tillsammans  för våra utsatta vänner så blir jag så tacksam

Närmast för 2019 är att jag i mars skall åka tillbaka till Lesbos för att arbeta. Jag skall åka tillsammans med Teresia och Katarina som också är med i We Act styrelse. 

Under 2019 kommer behovet av ert stöd fortsatt att vara sort.

Stöd för oss att kunna ge fortsatt support till organisationer som arbetar för arr göra vår värld något bättre.
Det jag i nuläget vet är hjälp med att kunna köpa läkemedel och. förband.

Inför sommarsäsongen behövs sommarkläder. Så nästa gång du städar garderoben så tänk på våra vänner och spara det du inte behäver eller vill ha.

Det jag önskar inför 2019 är att vi hjälps åt att fortsätta att prata och informera om situationen för flyktingrna . Vi får inte glömma dessa människor.

Vill du veta mer så kommer vi gärna och berättar för er.

Maila till: marianne@weactsweden.com

 

Vill du hjälpa oss att hjälpa andra så swisha till:

123 577 31 22

 

Jag vill önska er alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År

 

Den 14 December

Situationen för flyktingarna i Grekland är fortfarande en skam för Europa. Människor kommer fortfarande till öarna och landvägen. Men vårt arbete kan fortsätta tack vare ert fantastiska och outtröttliga stöd.

I mars, veckorna 10 och 11, åker jag tillsammans med Katarina, Teresia och Björn till Lesbos för att arbeta. Som tidigare kommer jag att arbeta som sjuksköterska med Doc Mobile som numera heter Medical Volunteers International e.V.  Även den organisationen är i stort behov av donationer för att kunna hjälpa våra vänner. Våra vänner som inte bara är en grå massa benämnda flyktingar utan det är personer, individer med namn. behov, drömmar. Det är personer med infektioner, skabb, sårskador, posttraumatiska stress symtom men också människor med kroniska sjukdomar som behöver hjälp och läkemedel. Läkemedel som är i Grekland mycket dyrt. För att kunna hjälpa våra vänner så behöver vi ert fortsatta stöd.

En fråga: Skulle du istället för att köpa den extra julklappen skänka några kronor till vår verksamhet?

Swisha till 123 577 31 22 och skriv vad du vill att din gåva skall användas till.

Tillsammans kan vi hjälpa.

Tack för ditt stöd

Den 6 december

Dags för en ny uppdatering över situationen i Grekland. Tystnaden över rapporteringen av flyktingsituationen är återigen tyst men likväl kommer nya båtar till de olika öarna i Grekland. Bifogar statistik från Aegean Boat Reports månadsrapport nedan. Som jag sagt tidigare så är varje människa som måste fly ett misslyckande för mänskligheten och vi måste kämpa för varje människas rätt att ha ett värdigt liv.
Jag är djupt imponerad över alla aktiviteter som görs för våra utsatta vänner av olika organisationer. Jag Hoppas att du vill vara med och stödja arbetet i Grekland. Kanske kan en julklapp du tänkt köpa omvandlas till en gåva till vårt arbete. Tillsammans kan vi göra något för någon.

 

Swicha till   123 577 31 22 (We Act Sweden)

Tack på förhand

Den 24 november.

Har inte hunnit att uppdatera er men det har varit på grund av ert fantastiska engagemang med vår insamling.

Läget i Grekland, som tidigare, omänskligt, inte människovärdigt. Forsatt kommer flyktingar till de olika öarna. Människor som är offer för religiös och politisk fanatism.

Men jag är så fantastisk glad över att kunna få vara med och hjälpa till och ge dessa människor lite värme.

We Act Sweden har haft insamling i både Malmö och Helsingborg. Förra helgen den 18 november var insamlingen i Helsingborg. Vi hade fått indikationer om att många var intresserade att få komma och lämna kläder, skor, hygienartiklar m.m. Men att så många skulle komma och lämna påsar, kartonger och säckar var helt överväldigande

I dessa hårda tider då främlingsfientligheten finns så blir man så varm över det engagemang som ni alla visat oss.

Ett stort tack till Rädda Barnen i Helsingborg som lånade ut lokalen för vår insamling.

Ett stort tack till Jenny som kom tillbaka till vår lokal efter att ha varit och lämnat kläder och sedan gick hem. Hennes kommentar; " jag ser att ni behöver hjälp"

Ett stort tack till dig som kom med en nybakad rulltårta. den var gudomligt god

Ett stort tack till dig som erbjöd dig att fixa kartonger då det började att sina.

Ett stort tack till alla er som tog er tid att och och handla hygienertiklar för att skänka.

Ett stort tack till alla er som ville ha mer information om läget för våra flyktingar.

Ett stort tack till , Maja, Julia och Jennifer, tre unga tonårstjejer, som med entusiasm timme efter timme sorterade och packade  i kartonger.

I går, den 23 november, transporterades kartongerna från Helsingborg till Human Bridge depå i Genarp. Nästa vecka hämtas kartongerna som samlades in i Malmö och de kartonger som jag har hemma i vårt hus. Tur att vi har ett så stort hus som vi har.

Sedan skall alla kartonger skickas med hjälp av Human Bridge till lagret i Attika på Lesbos.

Alla dessa varma jackor, tröjor, overaller, hemstickade mössor, sockar och vantar, hemsydda mössor, filtar  som ni skänkt kommer att ge värma till barn, kvinnor och män och framför allt ge dem en förvissning om att det finns underbara människor som vet att kärlek och värme genererar glädje och gemenskap.

Ja, när jag går omkring bland alla våra kartonger här hemma så är det inte långt ifrån att det kommer en tår i ögat av tacksamhet.

Tack för allt ni gör och för att vi skall kunna fortsätta att stödja lagerlokalen i Attika så är vi i fortsatt behov av ert stöd.

Vill ni veta mer så kommer vi gärna och föreläser om vårt arbete. 

 

 Swisha gärna till   123 577 31 22

Ha en underbar lördag

Kram

Den 14 november

Återigen dags att ge er information om flyktingsituationen i Grekandl, Bilden nedan visar rapporten från Aegean Boat Reports statistik gällande inflödet av båtar  till öarna. Enligt vår kontakt på Lesbos finns ca 8000 flyktingar i Moria camp.
Detta är siffror som berättar att situationen är i det närmaste den samma som tidigare  men det vi inte får glömma är att bakom varje siffra finns en individ. Varje människa som kommer till Grekland är beviset om att arbetet som vi gör tillsammans med er fortfarande är  otroligt viktigt.
I tider där där främlingsfientligheten växer så kan man ju bli både arg och ledsen.

MEN SÅ finns ni alla våra vänner som så djupt och hjärtligt engagerar er i vår insamling som gör mig bara så tacksam och rörd. Ni är helt fantastiska.

 

Jag vill återigen påminna er om vår insamling söndagen den 18 november klockan 12- 17 på N Långvinkelsgatan 61 i Helsingborg.
Varje bidrag ger en medmänniska värme och medvetenhet att det trots allt någonstans i världen finns kärleksfulla människor med hjärtan av guld.

Vill du stödja oss ekonomiskt så vi kan göra ännu mer

så swicha till 123 5773122

 

Den 8 november

Vår insamling fortsätter för att kunna förse våra vänner på Lesbos med varma kläder, skor, filtar, täcken, sovsäckar.

 

Du är välkommen till N Långvinkelsgatan 61 i Helsingborg den 18 november kl. 12-17 där vi har insamlingen.

 

Ditt bidrag gör skillnad och vill du stödja oss ekonomiskt så swisha till We Act Sweden

 

123 577 31 22

 

Tack på förhand

Den 4 November

Helsingborgs Dagblad den 3 november   

 

  (öppna gärna denna länk och läs om We Act Sweden)

 

Situationen  för flyktingarna i Grekand forsätter att vara yttest ansträngt och besvärligt.

En av mina kontakter som ofta åker ner till Grekland, beskrev härom dagen att  situationen bara blir värre och värre.

Bilden nedan beskriver hur många som anlän till de grekiska öarna, (Källa Aegean Boat Report)

 

 

Vi fortsätter vårt arbeta för att hjälpa de människor som behöver oss som mest. Vår insamling för att samla in kläder (varma kläder, underkläder, underställ, skor, strumporfiltar, täcken tält, hygienartiklar, blöjor, välling, mjölkersättning)

Insamlingen i Malmö har varit fantastisk.

 

Du är välkommen till N Långvinkelsgatan 61 i Helsingborg den 18 november kl. 12-17 där vi har insamling. 


Tack vare er generositet kan vi fortsätta. Tack alla goa vänner för ett stöd

 

Vill du stösja oss ekonomiskt så swisha till 123 577 31 22

 

Som någon skrivit: " att giva är att få". Du får kärlek tillbaka i massor

 

30 oktober

Även den här veckan har det anlänt flera överfyllda båtar till öarna i Grekland. Tyvärr nådde inte alla land utan fick sin sista vila i det kalla havet.

I lördags föddes också ett barn ute till havs. Jag önskar att den lilla nya välrdmedborgaren  kan få symbolisera det nya livet där vi kan leva tillsammans sida vid sida.

 

I lördags påbörjade vi vår insamling i Malmö. För att ge fler chans att lämna in material så kommer det att vara möjlighet att lämna in ytterligare

Kläder till barn, kvinnor och män.
Varma kläder

Filtar/sovsäckar

Tält

Mjölkersättning

Välling

Blöjor

Hygienartiklar

Insamlingen sker på Amralsgatan 3 i Malmö den 31 oktober och 4 november

 

Den 18 oktober har vi insamling i Helsingborg på N Långvinkelgatan 61

mellan klockan 12-17.

Vi tackar på förhand över att ni vill hjälpa oss att hjälpa andrs. Vill du stödja oss att bekosta vårt arbete i Grekland så swisha  till 123 577 31 22. 

TACK

 

Den 25 oktober.

Även den här veckan har det kommit båtar till de grekiska öarna. Det rapporteras om ca 300 människor som försökt korsa Egeiska havet. En av båtarna disponerad för 6-8 personer kantrade ca 50 meter från land och två barn miste livet.

 

Men vi är jättetacksamma att en kontainer från Sverige som vi med hjälp av Human Bridge hade möjlighet att skicka ner kom fram till Attika den här veckan.  Det är tack vare er stora generositet som vi kunnat genomföra  och skicka ner material. Även en kontainer från Tyskland anlände.

Du som vill hjälpa till så skall har ni möjlighet att göra detta nu. Det behövs mycket mer av allt så därför kommer vi att göra ytterligare insamlingar.

Det behövs:

Sovsäckar/Filtar

Tält

VARMA kläder till barn, kvinnor och män
VARMA skor 
Underställ

Blöjor
Sulkyn/Barnvagnar


Mjölkersättning
Näringsdryck
Vitaminer
Bars

Vi  har en insamling i Malmö den 27 oktober på Amiralsgatan 3 i Malmö.

Vi kommer att ha insamling i Helsingborg inom den närmaste tiden. Vi informerar senare

Som ni förstår så kostar det att frakta ner allt detta. Vill ni stödja vårt arbete och glädja och värma våra vänner så swisha till  123 577 31 22. 

 

Tack på förhand att ni vill hjälpa oss att hjälpa andra.

 

Vi hörs kära vänner. Informerar er efter hand hur insamlingen fortskrider

Den 19 oktober

Även den här veckan har flera båtar anlänt till de Grekiska öarna. Sedan den 17 oktober har det kommit mer än 200 personer, Överbeläggningarna i lägren kvarstår. Även lägren och boenden som ordnats för flyktingar på fastlandet är överfulla och hemlösheten ökar.

 

Men tack vare de donationer vi får från er så vi kan fortsätta att supporta lagret i Attika på Lesbos. Man har nu också  kunnat skicka 300 sovsäckar till hemlösa i Athen och 300 socsäckar och 1000 räddningsfiltar till Tessaloniki.

 

Nästa vecka kommer en lastbil från Human Bridge ner till Attika med förnödenheter som ni skänkt.

 

Tack för ert stöd och mer er hjälp kan vi tillsammans göra ännu mer. Allt ni skänker går direkt till arbetet med dem som behöver oss

 

Vårt Swish-nummer är:123 577 31 22

Den 16 oktober

Evros den livsfarliga floden

 

Följ länken ovan UNHCR publicerad den 6 juli.

 

Följande information har jag fått från hjälporganisationen Doc Mobile som är en medicinsk organisatin som arbetar på Lesbos, i Aten och Tessaloniki. Jag är tacksam och stolt att jag får arbeta som sjuksköterska tillsammans med detta härliga team.

 

Doc mobile berättar att det vid Evros, som ligger vid deltat som delar Grekland och Turkiet, Det har kommit ca 4000 flyktingar de senaste månaderna och ofta är de i en mycket dålig kondition. Man öppnar nu nya camp och öppnar även upp gamla läger. Åter en plats i den stora flyktingsituationen som det rapporters mycket sparsamt om.

 

Men vi är tacksamma att vi tillsammans med andra organisationer får hjälpa de här människorna.

 

Den 15 oktober

Senaste informationen från Grekland:

Ca 3000 männsikor har flyttats från Lesbos till fastlandet men fortfarande finns 11000-12000personer kvar på ön därav ca 8000 personer under vidriga förhållanden.
Till vårt lager i Attika kommer det små sändningar med förnödenheter. De lastbilar som förväntas komma har inte anlänt ännu. 

 

Drygt 90 personen har kommit med båtar till Samos idag.

 

I Aten förvärras situationen. Det har kommit ca 3 000 flyktingar från öarna senaste tiden. Riktigt hur insynen är i campen i nuläget har jag inte fått ännu. Men polisen har ändrat sin attityd mot flyktingarna enligt mina kontakter.

I mina ögon inte till det bättr (egen kommentar)

Suicidförsöken ökar och  många hoppar i vattnet för att avsluta sina liv.

 

Sexuella övergrepp och våld förekommer varje dag.

 

Som ni förstår så behöver vi all stöd vi kan få av er för att sprida hjälpen vidare.

 

Jag tackar för uppmerksamheten och er stöd och kommer med mer information när jag vet mer

 

Vårt swish-nummer är 123 577 31 22 (till We Act Sweden)

Läget i Grekland gällande flyktingsituationen benämns som kaotisk vilket jag håller med om fullständig,

Fortfarande kommer det dagligen båtar till de olika öarna. Foerfarande omkommer människor på havet då båtar kapsejsar,

Igår, den 10 oktober kapsejsade en båt med 35 personer på Egeiska havet och för 25 av dem blev havet deras sista viloplats. En Irakisk kvinna berättar att hennes 2 barn, som hade flytvästar, försvann när båten kapsejsade. Hon och hennes man försökte simma. Hennes man orkade inte utan blev även han ett offer i havet. Kvinnan räddades efter mer än ett dygn i havet.

Idag den 11 oktober har 125 personer kommit till Samos.

På Moria camp på Lesbos, som anses vara en av de värsta flyktinglägret i världen finns det mellan 9000-10 000 flyktingar. Den exakta siffran är svårt att ge då det skickas flyktingar till fastlandet samtidigt som det tillkommer nya. Lägret är anpassat för 2500-3000 personer. Vissa delar av Moria camp bevakas av militären vilket gör att volontärer inte kommer in där utan speciell tillstånd av militären.

I lägren förekommer dagligen överfall, slagsmål, våldtäckter och suicidförsök. maten som serveras är inte alltid ätlig och näringsinnehållet kan starkt ifrågasättas. 

De sanitära förhållandena är i det närmaste obefintlig. Det finns små möjlighet till duschar och att kunna tvätta.

Barnen har ingen möjlighet till skolgång.

Människorna i lägret ät mer eller mindre traumatiserade med psykiska besvär.

Aftonbladet gjorde igår ett reportage från Moria. När de intervjuar campchefen hävdar han att situationen i campen är ansträngd men larmrapporterna är överdrivna. När teamet sedan går runt i lägret kan de rapportera att situationen är katastrofal och att larmrapporterna stämmer.

 

Vad görs då för människor i utsatthet:

På Lesbos finns flera mindre organisationer som tillsammans arbetar för att ge flyktingarna någon hjälp.

På Attika finns en lagerlokal, som  We Act sweden tillsammans med Refugees Relief betalar hyran för. Dit kan  olika organisationer komma för att hämta kläder, skor mm till familjer som behöver nytt. Det är kläder som människor i Europa donerat. I nuläget är det nästan tomt på lagret.
Dessutom finns det ett center dit kvinnor och barn kan komma och duscha. Det är öppet 6 dagar i veckan. Man planerar att utvidga till fler duschar och även för män.

Det finns även en organisation som har ett center dit barn kan få komma och leka, hoppa stutsmatta, spela landhockey, basketboll mm.

Vill du stödja We Act Sweden? Vårt Swish-nummer: 123 577 31 22

Vi är i behov av en lastbil som kan köra ner med material till Grekland.

Vi är i behov av en lager lokal där vi kan samla material.

Det som behövs samlas in 

 ▶ CLOTHING:

MEN TROUSERS Men jackets

WINTER SHOES No. 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

LONG and SHORT SLEEVES T-SHIRTS men, women and children

MEN and WOMEN NEW UNDERWEAR

Women trousers

Women jackets

Children trousers

Children jackets

Children jumpers

CHILDREN UNDERWEAR SOCKS men, women, children

▶ HYGIENE:

DEODORANT

RAZORS SHAVING FOAM

Lotion

Hair brushes

Nail cutters Nail files

SHAMPOO Conditioner

SHOWER GEL

Adults diapers

WOMEN SANITARY PADS

▶ BABY CARE:

STROLLERS WIPES DIAPERS (no 3 no 4 no 5 and 6)

Powder

Baby formula 1 Liquid milk for 1 and 2 years (powder milk rather than the long life one) ▶ PHARMACY: Lice lotion