De som inte kan få någon skjuts till Oxycamp får gå till Oxy-camp