Flyktingar som skall transporteras till olika camp .