En elsstad mitt i det torra gräset i närheten blan tälten