Denna person är full av skabb. Sitter i ett fängelse har ingen möjlighet till behandling.