Undersökning med en till två tolkar kan ta lång tid