Måna kvinnor lider av dåliga ryggar och knän. Instruktion om fysiska övningar kan hjälpa