Journalanteckning på ett
A4-ark. Kön, ålder, symptom och behandlig.