till försäljning där överskottet går till aktiviteter på centret