Lite försök till värdighet. Att tvätta kläder i kallt vatten