Läkare utan gränser kontrollerar dricksvattnet som visar sig innehålla E-colibakterier.