Sjukbesök ute på gatan utanför ett hus där flyktingar bor