Den här båten är den första båt 2018 som kom med 74 flyktingar till Lesbos.