På Attika finns även två kontainers med tält som snabbt kan ställas upp på området kring lagret om man behöver evakuera barn och kvinnor från Moria om det blir oroligt där.