Utanför Moria finns organisationen Tem Humanity som är en lekplats för barn. Där finns aktivteter fem dagar i veckan där barnen kan hoppa på trapolin, spela bollspel, tävlingslekar. Där finns också ett rum för kvinnor. Se filmen om Team Hymanitys grundare. Humanity on trail. Filmen har precis haft premia´är.