Klinikens väntrum är också ofta en studielokal där flyktingarna studerar språk och matte.