Barca Foundation samarbetar med org. Movment of the Ground. Man anordnar fotbollsträning där flickor och pojkar med olika nationaliteter tränar tillsammans. När vi var där så var det fotbollsskola och på plats var det spelare från Barca och tränade barnen