Att träna tillsammans är också att lära sig att ta till sig information och kunna samarbeta